Výstupy projektu

Individualizovaný rozvoj ústních komunikačních dovedností učitelů v anglickém jazyce formou blended learningu.
Souhrnná evaluační zpráva ředitele školy z využití šablony Individualizovaný rozvoj ústních komunikačních dovedností učitelů  v anglickém/německém/francouzském jazyce  formou blended learningu  (viz příloha č. 4 této Příručky).
–    Jmenný seznam učitelů zapojených do této klíčové aktivity.

Rozvoj individuálních ústních komunikačních dovedností žáků v anglickém jazyce formou blended learningu.
–    Souhrnná evaluační zpráva ředitele školy z využití šablony Rozvoj individuálních ústních komunikačních dovedností žáků v anglickém/německém/francouzském jazyce formou blended learningu (viz příloha č. 5 této Příručky).
–    Jmenný seznam žáků zapojených do této klíčové aktivity.