Harmonogram realizace projektu

Realizace projektu v období 1.9.2015 – 31.12.2015

Individualizovaný rozvoj ústních komunikačních dovedností učitelů v anglickém jazyce formou blended learningu.
Realizace aktivity spočívá v tom, že se učitel vzdělává v rámci svého profesního rozvoje formou kombinovaného interaktivního výukového systému zaměřeného na osvojování anglického/německého/francouzského jazyka, prioritně na rozvoj ústních komunikačních dovedností.

Kombinovaná forma výuky musí být podpořena pravidelnými  konzultacemi s lektorem, které podpoří zvýšení efektivity osvojování jazyka.

Obsahem aktivity je využití blended learningového výukového systému pro učení se učitele  v rozsahu minimálně 20 vyučovacích hodin (1 vyučovací hodina =  45 minut)  po dobu realizace projektu.

K zavedení kombinovaného interaktivního výukového systému využije škola své vybavení ICT technikou nebo ICT zařízení, která učitel  vlastní v době realizace šablony.

Rozvoj individuálních ústních komunikačních dovedností žáků v anglickém jazyce formou blended learningu.
Realizace aktivity spočívá v tom, že škola zavede do běžné výuky digitální kombinované interaktivní výukové systémy zaměřené na osvojování anglického/německého/francouzského jazyka, prioritně na rozvoj ústních komunikačních dovedností ve formě blended learningu.

Obsahem aktivity je využití formy blended learningu pro výuku a domácí přípravu pro rozvoj individuálních ústních komunikačních dovedností skupiny 20-ti žáků v běžné výuce, vedle toho i pro zadání domácí přípravy žáků po dobu realizace projektu.