Archiv

Tisková zpráva

Projekt „ROZVOJ VÝUKY CIZÍCH JAZYKŮ“, na nějž přispívá Evropský sociální fond ukončil realizaci projektu

Projekt Rozvoj výuky cizích jazyků ukončil ke 31.12.2015 realizaci projektu. Žáci školy a učitelé i nadále využívají ke vzdělávání vzdělávací systém pořízený v rámci projektu a budou ho nadále využívat minimálně do konce školního roku 2015/2016. Další využívání vzdělávacího systému bude řešeno s vedením školy a vyučujícími cizího jazyka na konci školního roku. Díky projektu se mohli individuálně vzdělávat žáci a učitelé školy a výrazně toto napomohlo ke zvýšení znalostí  a dovedností v anglickém jazyce.

Tento projekt je podpořen z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost , který je spolufinancován z Evropského sociálního fondu.

Více informací o projektu naleznete na http://projects.educapardubice.cz/vyzva57

 

5.1.2016

Rádi odpovíme na Vaše dotazy.

Ing. Lenka Rolečková, manažer projektu,

e-mail: lenka.roleckova@educapardubice.cz

Tisková zpráva

Projekt „ROZVOJ VÝUKY CIZÍCH JAZYKŮ“, na nějž přispívá Evropský sociální fond ukončil výběrové řízení

Projekt Rozvoj výuky cizích jazyků ukončil výběrové řízení na dodavatele Služby v oblasti  poskytování blended learningu.  Po posouzení a hodnocení nabídek zaslaných do výběrového řízení vyhrála firma VOŠ a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky SOKRATES s.r.o. z Ostravy. Díky tomuto projektu se bude vzdělávat v anglickém jazyce celkem 180 žáků v 9 skupinách a 14 učitelů školy. Budou moci využívat on-line přístup odkudkoliv, kde bude připojení k internetu.

Tento projekt je podpořen z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost , který je spolufinancován z Evropského sociálního fondu.

Více informací o projektu naleznete na http://projects.educapardubice.cz/vyzva57

10.11.2015

Rádi odpovíme na Vaše dotazy.

Ing. Lenka Rolečková, manažer projektu,

e-mail: lenka.roleckova@educapardubice.cz

Tisková zpráva

Projekt „ROZVOJ VÝUKY CIZÍCH JAZYKŮ“, na nějž přispívá Evropský sociální fond zahajuje realizaci

Projekt Rozvoj výuky cizích jazyků odstartoval na naší škole k 1.9.2015. Škola se přestěhovala do nových prostor, do areálu Střední průmyslové školy stavební Pardubice v Rybitví. Díky tomu můžeme využívat k realizaci projektu moderně vybavené prostory naší Multimediální laboratoře a dále pak studovnu a knihovnu. Hlavním cílem projektu je podpora kurikulární reformy a výuky cizích jazyků a v cizích jazycích ve školách a školských zařízeních. Projekt má 2 klíčové aktivity – cílem klíčové aktivity pro učitele je podpora rozvoje individuálních ústních komunikačních dovedností učitelů v oblasti anglického jazyka na základních a středních školách formou řízené, kombinované a individualizované výuky (blended learning) na základě posloupnosti jednotlivých fází osvojování cizího jazyka, tj. poslech – mluvení – čtení – psaní.

K tomu přispívá tato aktivita využitím kombinovaného výukového systému (blended learningu), který umožňuje individualizované vzdělávání osoby – učitele – zohledňující jeho aktuální úroveň jazykových znalostí a dovedností, individuální potřeby a možnosti rozvoje. Cílem klíčové aktivity pro žáky je podpora rozvoje individuálních ústních komunikačních dovedností žáků v oblasti anglického jazyka na základních a středních školách, formou řízené, kombinované a individualizované výuky (blended learning) na základě přirozené posloupnosti jednotlivých fází osvojování cizího jazyka, tj. poslech – mluvení – čtení – psaní.

K tomu přispívá využití kombinovaného výukového systému (blended learningu), který umožňuje individualizované vzdělávání žáků zohledňující jejich aktuální úroveň jazykových znalostí a dovedností, individuální potřeby a možnosti rozvoje.Tento projekt je podpořen z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost , který je spolufinancován z Evropského sociálního fondu.

Více informací o projektu naleznete na http://projects.educapardubice.cz/vyzva57

1.9.2015

Rádi odpovíme na Vaše dotazy.

Ing. Lenka Rolečková, manažer projektu,

e-mail: lenka.roleckova@educapardubice.cz
IMG_7551

IMG_7552

IMG_7553

IMG_7554

IMG_7555

IMG_7556

IMG_7557
Publicita_venkovní vitrina1 Publicita_vrnkovní vitrina Workshop_Sec_1 Workshop_Sec_2 Workshop1 Workshop2 Workshop3 Workshop4 Worshop _SEC
Workshop11

Workshop12

Workshop13

Workshop5

workshop6

Workshop7

Workshop8

Workshop9
Workshop14

Workshop15

Workshop16

Workshop17

Workshop18

Ke stažení

Plakát

Billboard s logolinkem verze 2

Billboard s logolinkem verze 1