O projektu

Projekt je zaměřen na podporu kurikulární reformy a výuku cizích jazyku a v cizích jazycích ve školách a školských zařízeních. Cílovou skupinu tvoří žáci a pedagogové stření školy.

plakat

Dílčí cíle projektu

Čtenářské dílny jako prostředek ke zkvalitnění čtenářství a čtenářské gramotnosti.
Zavedení Čtenářské dílny do vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura jako jednoho z prostředků ke zvýšení zájmu o čtenářství a zlepšení čtenářské gramotnosti. Získání/zlepšení odborných kompetencí pedagogů pro realizaci Čtenářských dílen ve výuce.Učitelé vytvoří 2 různé tématické plány Čtenářských dílen pro 2 vybrané ročníky na celý školní rok 2015/2016. Každý ze 2 tématických plánů bude obsahovat popis nejméně deset Čtenářských dílen na jeden školní rok. současně budou zajištěny materiální podmínky potřebné pro realizaci Čtenářských dílen – minimálně nákup sto kusů knih v papírové podobě, dále pak je možnost koupit elektronické čtečky a odbornou literaturu pro pedagoy, která se týká problematiky Čtenářských dílen. Čtenářská dílna bude podporovat a rozvíjet individuální schopnosti žáků v oblasti čtenářství a čtenářské gramotnosti.
Cílovou skupinou jsou žáci základních a středních škol a pedagogičtí pracovníci základních a středních škol

Zahraniční jazykový kurz pro učitele.

Krátkodobý intenzivní kurz v zahraničí v trvání min. 10 pracovních dnů (bez cesty) pro učitele SŠ. Kurz může být zaměřen na zlepšování jazykových kompetencí obecně nebo na “Teacher Training” (speciální příprava pro učitele cizích jazyků).

Stínování (shadowing) pro pedagogy cizích jazyků, matematiky, přírodovědných a technických předmětů v zahraničí.
Profesní rozvoj pedagogů cizích jazyků, matematiky, přírodovědných a technických předmětů (včetně ICT) v podobě stínování (shadowing) na partnerských školách v zahraničí či jiných relevantních organizacích v zahraničí navázaných na školní vzdělávací program. Jedná se o krátkodobou stáž v délce minimálně 5 pracovních dní (bez cesty) sestávající z pozorování metod a postupů zavedených na přijímající organizaci a jejich možného vyzkoušení v praxi. Stáže mohou být zaměřeny i na využití digitálních technologií ve výuce přírodovědných, technických předmětů, matematiky, předmětů informatiky a programování.
Cílovou skupinou jsou pedagogové cizích jazyků, matematiky, přírodovědných nebo technických předmětů (včetně ICT) ZŠ/SŠ

Zahraniční jazykově-vzdělávací pobyt pro žáky.

Krátkodobý jazykově-vzdělávací pobyt v zahraničí pro žáky v délce trvání minimálně 5 kalendářních dní včetně cesty. Žáci absolvují jazykovou výuku v rozsahu nejméně 9 vyučovacích hodin za celý pobyt a seznámí se s významnými reáliemi příslušného místa.
Cílovou skupinou jsou žáci ZŠ/SŠ, kteří studují cizí jazyk, který je úředním jazykem (jedním z úředních jazyků) v zemi EU nebo ESVO, ve které bude jazykově-vzdělávací pobyt realizován. Jedná se o jazykově-vzdělávací pobyt pro skupinu alespoň 10 žáků dané školy

 

billboard